Inmiddels 65 en een maand; dan mag je met AOW. Volgend jaar moet je dan nog een maand ouder zijn.

Ik ben bedrijfskundige van mijn vak, en ik kijk naar de wereld als een processenfabriek. Hoe werkt het, wat zie ik voor opmerkelijke dingen gebeuren? Processen, dat is wat volgens soms noodlottige wetmatigheden tussen mensen gebeurt, tot en met wat we hebben vastgelegd in formele wetten en regels, en dan die hele boeiende wereld daar tussenin.

Een voorbeeld:

Ooit richtten we de Nederlandse samenleving in met een set regels bedoeld voor werkgevers en werknemers, werkende vaders en thuis (en sociaal) actieve moeders; je betaalde een rekening voor een medische behandeling en kon die declareren bij de verzekering (als je tenminste niet in het ziekenfonds zat)  en je betaalde sociale premies (werknemersverzekeringen) voor een redelijke voorziening als je die door ziekte of werkloosheid nodig had.

Tussen toen en nu  is de werkelijkheid veranderd maar de systemen moeten nog piepend en krakend de bocht door. Fascinerend, de zoektocht naar oplossingen, het ontwerp van nieuwe methoden, het ontstaan van nieuwe leef- en samenwerkingsvormen.

In mijn nieuwe situatie als 65plusser zoek ik mijn nieuwe plaats in dit geheel, maar ik kan niet ophouden met kijken! Mijn bedrijfswebsite heb ik opgeheven maar op deze blogspot voel ik me vrij om er wat van te vinden.