Inmiddels een reactie van de Hartstichting. Zie hieronder.

De boodschap is dat ze echt afhankelijk zijn van private giften, en dat het meesturen van een cadeautje echt werkt.

Dat zal wel uitgezocht zijn. Maar misschien moet ik dan bij de donateurs zijn :

Je bent dus zelf verantwoordelijk voor deze verspilling.

Maak duidelijk dat je best wilt geven maar dat die rotzooi daar niet voor nodig is!

 

Geachte mevrouw Alsema, 

De Hartstichting zet zich in voor het bestrijden en voorkomen van hart- en vaatziekten in Nederland. We helpen bij het tot stand komen van wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij het realiseren van verbeteringen in de patiëntenzorg. Heel belangrijk is ook dat we voorlichting geven over het voorkomen van hart- en vaatziekten. Dat is allemaal werk dat we alleen kunnen blijven doen dankzij de steun van onze donateurs.

De Hartstichting is namelijk volledig afhankelijk van bijdragen uit de Nederlandse samenleving. Directmail-acties vormen hierbij een belangrijke manier om inkomsten te genereren. Het is gebleken dat het meesturen van een kleine attentie de opbrengst aanzienlijk verhoogt. En wel zodanig dat dit de extra kosten die nodig zijn om de attentie te maken en te versturen, geheel rechtvaardigt. Kortom, door het meesturen van een kleine attentie kunnen wij meer geld besteden aan onderzoek, patiëntenzorg en voorlichting. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u begrip heeft voor onze werkwijze, want wij hebben uw steun hard nodig. Zonder de hulp van onze donateurs, en dus ook ùw steun, zouden wij dit werk niet kunnen voortzetten.

Indien u na het lezen van deze informatie toch geen post meer wilt ontvangen, verzoeken wij u om uw adresgegevens aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Hilke Lagrand

Medewerker Bestandsbeheer