Archives for posts with tag: Werken aan de wakkere stad

Werken ad Wakkere stad

Het boek is af! schreef Frans Verhaaren aan zijn collega’s, vrienden en bekenden. Met een uitnodiging voor de presentatie..

Het voordeel van een boek boven een artikel is dat je meer uit het hart mag schrijven, vertelde hij er bij.

Donderdag 25 juni dan de presentatie, in het Wennekerpand in Schiedam. Vanwege de grote belangstelling was de bijeenkomst al verplaatst naar de grote zaal, en die was gezellig vol.

Een bijzondere presentatie van beide schrijvers:

Een verhaal over de lessen van Edu Feltmann:

“Werken aan persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan groepsontwikkeling, draagt bij aan organisatieontwikkeling, en leidt tot maatschappelijke ontwikkeling”. Als je eenmaal aan het werk gaat kan dat grote gevolgen hebben.

Frans verwijst naar het project Hanneke’s Boom als voorbeeld van nieuw organiseren. Een groep initiatiefnemers doet mee aan een prijsvraag en wint die. Zelfs de uitschrijver van de prijsvraag, de gemeente Amsterdam, had zich niet gerealiseerd dat voor alles ook vergunningen nodig zijn; heel leerzaam dat het dan toch lukt door zaken wat anders te kaderen; iets pilot noemen of tijdelijk maken maakt veel mogelijk.

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwprojecten/bouw/bouwprojecten/zuidelijke-ijoever/oostelijke/hannekes-boom-sinds/

Klik om toegang te krijgen tot Eilander_201006.pdf

De observatie dat we erin geslaagd zijn mensen niet meer als mens te zien (zie ook onze bevindingen in de Vrijplaats Lerende Overheid over de mens en de functionaris..) maar naast de werkelijke, de leefwereld, een parallelle realiteit, de systeemwereld, te bouwen. De voorzieningen zijn markt geworden: er is aanbod dat je eenvoudig kunt afnemen. Er zijn allerlei impliciete deals voorgeprogrammeerd die het zó vanzelfsprekend maken om in de systeemwereld te opereren, dat veel oorspronkelijke  functies uit de leefwereld zijn weggeorganiseerd. De insteek bij de 3 decentralisaties en het nadenken over de participatiesamenleving blijft, als het tegenzit, ook in de systeemwereld hangen.

In de wakkere stad gaan mensen aan de gang om die oorspronkelijke functies terug te halen naar de leefwereld en die daarmee leefbaarder te maken,.Een hangmat van regelingen wordt weggehaald en vervangen door een heel laag opgehangen vangnet voor de allermoeilijkste situaties, de rest moet zichzelf maar redden. Om dat te dragen moet de leefomgeving weer zelf- en samenredzaam worden. Goed nieuws: Het is al begonnen! Frans omschreef de huidige situatie als een hele grote plak asfalt waar hier en daar scheuren in zijn ontstaan, en in die scheuren is weer leven mogelijk. Bloemen in de asfaltjungle!

Hoe doe je dat nou, een stad wakker maken?

Luisteren, praten, kijken: en de vraag stellen: niet

Wat is er aan de hand? maar

Wat is er gaande?

Waarom zou een mens dit willen, zijn / haar leefomgeving tot bloei brengen?

De Piramide van Maslow wordt inmiddels aan de onderkant uitgebreid:

wifi revisited

Als hoogste niveau  heeft de piramide traditioneel  Zelfontplooiíng / zelfrealisatie. Dat is echter niet juist; kijk ook naar de reeks aan het begin genoemd. Boven Zelfrealisatie komt Context-realisatie. Je doet het omdat je verlangen hebt naar betekenis.

Van leiderschap naar Langzaam leiderschap

Jan van Ginkel vertelt beeldend zijn definitie van leiderschap:

“Het versterken van het vermogen van een gemeenschap om haar eigen toekomst vorm te geven.”

Dat betekent: bezig zijn met ontwikkelen van de identiteit van de gemeenschap. En dat is nodig in de wereld van nu, die hij  definieert als Radicaal Chaotisch. Dat klinkt revolutionair, en dat is het ook. Het gaat om de radix, de wortel, en er is een andere orde aan het groeien. In die situatie opereren kan eigenlijk alleen door telkens maar 1 stap te zetten.

Welke kant op?

Stel de opgave centraal, kijk welke eerste stap je in de juiste richting zal brengen, zet de stap en kijk opnieuw.

streef er niet naar  één aanpak te kiezen maar gebruik zoveel mogelijk alternatieven simultaan.

Werk aan zelfbewustzijn, sociaal bewustzijn, contextbewustzijn en leer te werken met je verlangen als baken.

Een mens kan zelflerend worden, een stad kan dat ook. De zelflerende stad.

Je moet daarvoor een werkwijze met elkaar ontwikkelen: een leerontwerp.

Een langzame leider is een architect van een leerontwerp.

En met zijn zoon die een reiger uitbeeldde illustreerde Jan het toppunt van langzaam leiderschap: Eerst de presentie, dan de interventie. De reiger staat er gewoon, heel lang, totdat de vis langskomt.

Voor een actiegericht mens is langzaam leiderschap een eigen leer-opgave! Durf je dat? Gewoon, er zijn, Waarnemen. En dan pas 1 stap zetten.

Nu terug naar de vraag boven mijn vorige post: De Luchtsingel als voorbeeld van Werken aan de wakkere stad? 

WP_20150625_009

Er is zeker een verband! Een groep initiatiefnemers ontwikkelde het plan, het idee om fysiek verbinding in dat gedeelte van de stad te herstellen, en daarmee weer ruimte en inspiratie te bieden aan nieuwe sociale ontwikkelingen. Ook het samen werken aan de Luchtsingel  leidt al tot verbindingen tussen mensen. Toen de stad Rotterdam een prijsvraag uitschreef wist de initiatiefgroep daar handig op in te spelen waardoor er financiering kwam, maar ook erkenning en medewerking van de stad.  Tot zover ook een  project vergelijkbaar met Hanneke’s Boom. Toch voel ik een verschil met de ontwikkeltrajecten die beschreven zijn in het boek, Daar is immers geen sprake van een welomschreven resultaat maar gaat het om een veel meer intuïtieve ontwikkeling. Weliswaar hier en daar gestimuleerd of gefaciliteerd door het bestuur, maar de beweging wordt gedragen door gewone mensen die “gewoon” aan de slag zijn gegaan met wat zij voelden als verlangen. Van die mensen stonden er drie op het podium om het boek in ontvangst te nemen uit handen van Jantine Kriens, en een vierde, de initiatiefneemster van De Buurtvrouw,  las haar zelfgeschreven column voor.

Meer van de Buurtvrouw: http://www.buurt-vrouw.nl/2014/11/02/een-beetje-terug-naar-vroeger/

De bovenste verdieping van Maslow is die middag voor mij zichtbaar geworden.

Om het echt te begrijpen: het boek lezen (Werken aan de wakkere stad, Van Ginkel / Verhagen , uitg.Vakmedianet) en dan: zelf geduldig waarnemen en dan een stap zetten.

Donderdag 25 juni presenteerden Jan van Ginkel en Frans Verhaaren hun boekWerken ad Wakkere stad;

de bijeenkomst vond plaats in het Wennekerpand in Schiedam, waar Jan gemeentesecretaris is en waar het verhaal van het boek zich afspeelt. …

Vooraf aan dit evenement maakte ik een korte excursie naar de Luchtsingel, vlakbij Rotterdam CS.

De Luchtsingel stond al een tijd op mijn lijstje; er was al sprake van in de tijd dat ik in Rotterdam lesgaf voorjaar 2013. De vrijdagochtendcolleges M&O van Nyenrode voerden mij jarenlang steeds naar een andere stad; na afloop van het college maakte ik dan van de gelegenheid gebruik voor een kleine excursie, een stadswandeling of museumbezoek.  Dat jaar was er nog niet veel te zien van de geplande Luchtsingel, maar ik had al wel begrepen dat het een idee was voor een collectief, uit de gemeenschap voortgekomen project om een moeizaam stukje van Rotterdam nieuwe kansen en inspiratie te geven.

Het plan voor de Luchtsingel won het eerste Stadsinitiatief van Rotterdam in 2011; een bestuurlijk instrument om vernieuwing en burgerparticipatie te stimuleren. Uit de 5 finalisten scoorde dit plan 48% van de stemmen.

Op 20 juni 2015 werd de Luchtsingel officieel en feestelijk geopend, op de Dag van de Architectuur, met een Urban Picnic. O ja,… en dus nam ik wat vroeger de trein naar Rotterdam CS en bewonderde de Luchtsingel; een gele loper die een opvallende opening heeft aan de kant van CS

WP_20150625_061

Aan het begin een parkeerplaats die door de week vol staat met auto’s maar in het weekend open is voor festiviteiten. Een lekker broodje gegeten bij een zonnig lunchcafé. …En dan de gele trap op, dóór het Schieblock.

,WP_20150625_005

Een gele luchtbrug ligt voor me,

WP_20150625_009WP_20150625_008

met een rotonde, een aantal trappen naar de begane grond, een spectaculaire oversteek over de Coolsingel, en een extra beveiligde spoorovergang.

WP_20150625_041WP_20150625_021

Onder me het station Hofplein, waar de Luchtsingel nog een beetje ongelukkig eindigt in een smal gangetje – wel langs een blauwe schildering, wat het draaglijk maakt.

WP_20150625_024

Voor het dak van het station is ook een plan in uitvoering; de deur stond op een kier,

WP_20150625_022

dus ik nam een kijkje bij de werkzaamheden.

WP_20150625_026

De wanden van de Luchtsingel worden gevormd door plankjes met sponsornamen, en aan de buitenkant lees ik stukken van het gedicht van Ramsey Nasr, dat ik een aantal keren heb gebruikt als inleiding bij colleges over strategie.

.WP_20150625_016

Boven op het Schieblock is de Dakakker; als ik vraag of die open is is het antwoord Nee, alleen op woensdag. Maar kan ik er wel even op om te kijken? Ja, daar de deur binnen, neem de lift naar de 6e en dan de trap naar de 7e…

“Blijf achter het lint, de bijen houden van rust” (zie de Beecam op http://beesonline.nl/) – en een echte akker aan de andere kant van de dakopbouw.

WP_20150625_046 WP_20150625_052

Kijk ook eens rond op de website van www.luchtsingel.org

Pas achteraf heb ik begrepen dat de combinatie van mijn twee activiteiten van die middag precies klopte!

In een volgende bijdrage zal ik het boek en de boeiende presentaties van de middag in Schiedam bespreken, en nog ingaan op de verbinding tussen beide evenementen. Burgerparticipatie? Scheurtjes in een asfaltvlakte waar de vernieuwing bloeit… (Frans Verhaaren)

,