… waren wij dat nou, in het Stamhotel van dit weekend in Garderen? Een van de hoogtepunten voor mij: de lezing van Gabriël van den Brink, over, zeg maar, het moderne leven. Hoe verhouden wij ons tot de culturele veranderingen van deze tijd, de politiek, de migrantenstromen… En er was niemand die riep: Laat ze toch wegblijven, die vreemdelingen, die profiteurs, laat ze toch gaan werken , die luiaards, laat ze toch … nou ja kortom: in een gezelschap van 50 Stamhotel deelnemers ontbrak dan weer dát tegengeluid. Zo’n initiatief als  Het Stamhotel trekt mensen aan die genieten van cultuur, natuur en het gesprek over het leven. De programma-onderdelen zijn interessant maar soms ook confronterend. Zoals dit weekend een muziektheaterstuk over de dood. broertje dood  De lezing van Gabriël van den Brink leidde wel tot discussie, maar, ook gezien de deelnemers, niet tot controverse. Ik zou het meer een ‘onderzoekend gesprek’ willen noemen. Dat past in mijn traditie van Vrijplaatsen en bijvoorbeeld specifiek in Campus Orleon Ook wel @campusorleon Is er in de huidige samenleving een overschot aan assertiviteit? Och, het is maar hoe je het bekijkt. In sommige contexten is die assertiviteit ook maatschappelijk buitengewoon nuttig. Is er een verpletterend neoliberaal discours dat alle andere ideeën monddood maakt? Ja! Desondanks en ontegenzeggelijk is er een onderstroom, en als je het beter bekijkt bijna een bovenstroom, waar mensen initiatieven ontplooien, samenwerken, mogelijkheden zoeken, gaten vinden in de regels,… die onderstroom is hoopgevend. En dat hoor je allemaal zo aan tafel in het Stamhotel, en ik ken het ook uit eigen ervaring. Landelijke zaken zoals Resto van Harte . Kleine dingen als eten met je buurt of het ‘illegaal’ taalles geven en samen boodschappen doen met asielzoekers. En zo denk ik alweer: Laten we gewoon dóen, gewoon beginnen; mensen komen in beweging als er een beginnetje is, een aansprekend voorbeeld. Het neoliberale gedachtengoed is ook zomaar een idee; niet per se beter dan het onze. En het onze kan je gewoon gaan dóen. Of ga ik nu te ver, mijn mening als dé conclusie van @hetstamhotel neerzetten?