Op 2 november hield Prof. Dr. Lotte Jensen haar inaugurele rede als hoogleraar aan de Radboud universiteit in Nijmegen , met de bovenstaande titel. Ik ken Lotte al vanaf haar ongeveer 13de; zij was al lang een (school) vriendin van mijn dochter. En natuurlijk heb ik dan een soort plaatsvervangende trots.

Haar leerstoel is Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, maar voorlopig is ze bezig met de Nederlandse identiteit. En dan dat water – dat weet ik al sinds ze deelnam aan een groepspresentatie met andere leden van De Jonge Academie, waarin natuurlijk vooral bèta deskundigheid over water. Grappig detail in haar oratie was dat ze de aanwezigen opriep tot het meezingen van een lied over een watersnoodramp: In die grote stad Zaltbommel…

Mij spreekt haar thema  wel bijzonder aan omdat ik tientallen jaren van mijn beroepsleven heb gewijd aan Rijkswaterstaat. De Droge (Rijkswegen; ik kan ze nog dromen per A-nummer en ik weet nog steeds dat rekeningrijden dé oplossing is) maar ook De Natte! De oer- opdracht van Rijkswaterstaat:  Droge Voeten, en na zo ongeveer 1990 ook Schoon Water; dat laat je noot meer los! De kust, de Deltawerken, het beste van twee werelden met de Oosterscheldekering; jaren later, toevallig in de tijd dat ik daar ook kwam te wonen: de hoogwaters in de rivieren eind 1993 en begin 1995. Daarmee de acceptatie van al lang rondzingende ideeën over Levende Rivieren. Ruimte voor de Rivier, met tal van projecten die dijken terugleggen, bouwprojecten veranderen, extra nevengeulen maken en wat al dies meer. Een mooi voorbeeld is de Spiegelwaal bij Nijmegen: een extra Waal, mét recreatiemogelijkheden.

Opmerkelijk is nu juist de extreem lage waterstand waardoor de scheepvaart minder ruimte heeft en de woonboten scheef komen te liggen… en beken droogvallen waardoor planten en vissen bedreigd worden en woningen gaan scheuren.

Wat gaat het worden in de toekomst?

De Nederlandse keuze om hiermee om te gaan door slim nadenken en zoveel mogelijk soepel beheersen  (de judo methode)  is echt wel onze Nederlandse identiteit!

Aan Prof. Dr. Lotte Jensen en haar groep om de ontwikkeling in de daarbij behorende taal te volgen en van kritisch commentaar te voorzien