Het weekend van 11-13 oktober was ik in het Stamhotel (https://www.facebook.com/pages/Stamhotel/100107526769196  maar ook nog steeds  http://www.stamhotel.nl/ ).

Zowel een communicatiebureau als een groot aantal deelnemers is van mening dat Facebook het juiste medium is. Dat kan. Ik hou er niet van, om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat het me niet lukte om een haiku te plaatsen in het reactievakje.

Wat ben ik blij met mijn blog – dat me uitdaagt om niet alleen  twéé haiku’s te plaatsen maar er ook nog een bestuurskundige associatie bij te hebben.

Dat zit zo.

In de aanloop van het weekend mailde een deelnemer met het verzoek om een lift van station Harderwijk naar de tijdelijke verblijfplaats van het Stamhotel: Parkhotel Hierden.  Ik vind dat altijd wel leuke acties dus ik reageerde positief. Op de heenweg hadden we nog een andere lifter; op de terugweg reed alleen Gaston weer mee.

En voor het vertrek uit het hotel gaf hij me een A4 – met twee haiku’s als dank voor de lift.

      Klank op klank op klank

      Een akkoord verbindt stemmen

      dichtbij harmonie

en de tweede:

      Het bos toont zijn pracht:

      Paddenstoelen op een grond

      met bladgoud bedekt.

Twee momenten uit het weekend, in een miniatuur van woorden.

Ik vind dit een voorbeeld van een andere economie.  Toen Gaston na aankomst aan mij vroeg wat de wederdienst was suggereerde ik een glas witte wijn. En dat bood hij me ook aan, vergezeld van een uitgebreid gesprek over leven en werk. Een van de thema’s betrof zíjn werk en míjn leven: het pensioenstelsel. En verder thema’s die te privé zijn voor deze blog. Na de borrel scheidden zich onze wegen voor het hele weekend; mijn opvatting is om telkens weer bij andere deelnemers aan tafel te gaan, en er is voor iedereen ruimte om zijn / haar eigen plan te trekken.

Wat een rijk weekend! Natuurlijk, je betaalt gewoon in €, maar wat je daarbuiten aan elkaar te bieden hebt is onbetaalbaar. Verhalen, nieuwe inzichten, vriendschap, een blik van herkenning en appreciatie op de dansvloer of tijdens het biljarten.

Een haiku voor een lift.

Die grijze economie heeft altijd al bestaan. In de jaren 70/80 van de vorige eeuw is het begrip gemunt en een eerste  poging gedaan om de grijze economie een plaats te geven. Dat is nog steeds niet echt gelukt. 

Er is geen omrekeningsfactor van €  naar liefde, aandacht en haiku’s

Image