… zei mijn poolmaatje na een weekend @Stamhotel. Zij was er voor het eerst, bij een van die prachtige weekenden waarin je cultuur en natuur krijgt aangeboden maar vooral veel mensen ontmoet.

Die vrijdag haalde ik haar op in A., mooi op de route van mijn woonplaats naar het Stamhotel, deze keer weer lekker vertrouwd in het Parkhotel in Hierden. Zoals de flyer van het Stamhotel ook  meldt: Stamhotel is geen hotel, het is (virtueel) de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Maar Parkhotel Hierden  is wel een passende locatie.

Nou, dit weekend was het weer raak! Een  Stamhotel bevolkt door 60 mensen van allerlei achtergrond en met heel verschillende manieren om in het leven te staan. Er was een prachtig aanbod van activiteiten, zowel natuurwandelingen als voorstellingen, maar het belangrijkste element is toch altijd weer de ontmoeting. En die in onbevangenheid, zonder vooringenomenheid, zonder mensen af te schrijven. Mijn poolmaatje had pas kort geleden haar man verloren, dit was haar eerste solo uitstap. Dapper, en in de vele gesprekken vind je dan herkenning bij anderen die nog lijden aan recente pijnlijke ervaringen of die inmiddels goed hebben verwerkt, en je kunt  – als je oplet – uitproberen waar de grens ligt van het uiten van jouw verhaal. Soms slaat de weerstand toe in zo’n gesprek en dan is het goed dat je dat ook inziet. Zo is het Stamhotel een relatief veilige oefenplek.

Ook op de terugweg liftte ze met mij mee, en ik dronk nog een kopje thee bij haar thuis. In die nabespreking kwam zo’n duidelijk beeld op van: Als je geliefde er niet meer is, hoe ga je dan verder? Je moet opnieuw vormgeven aan je leven. Als je altijd al meer eigen even hebt gehad is dat nog  te doen, maar ..  Wat heeft ze dit weekend al veel stappen gezet en wat zijn er een hoop nieuwe openingen gecreëerd!

Nou ja,.   terug naar het Stamhotel. Het is een incidentele oploop van mensen die denken dat het leuk is, die het gaan ervaren, en mensen die wéten dat het goed is, en dus terugkomen. Hierboven beschreef ik even een individuele belevenis. Voor iedereen is er programma-aanbod, maar vooral ook het delen van ervaring, van elkaar leren is zo waardevol.

Het Stamhotel is een initiatief van Heleen Gans  en Onk Maas.. en zij hebben besloten ermee door te gaan, twee keer per jaar. Mooi! Ik verheug me erop!

Zie ook de facebookpg https://www.facebook.com/Stamhotel