Archives for posts with tag: Stamhotel

Vorig weekend (zaterdag 11 april) in het Stamhotel:

Hedwig de Beer, de weduwe en muze van Jurriaan Andriessen vertelt aan Onk Maas over haar echtgenoot Jurriaan Andriessen, die nu bijna 25 jaar geleden overleed, nog geen 40 jaar oud. Een unieke performance, met een video van Jurriaan Andriessen bij Adriaan van Dis, met foto’s van het grafisch werk en met een live uitvoering van Andriessens composities.

http://www.stamhotel.nl/uitgelicht/jurriaan-andriessen/

Het Portret van Hedwig is een kunstwerk met twee functies: een grafische afbeelding – maar bestaande uit muzieknotaties voor 54 stukken die samen het portret tot klank brengen. Pianist Marcel Worms speelde een groot aantal van deze stukken en gaf een toelichting als musicus. Hij legde verbinding met Bach en BoogieWoogie maar ook met de tijd waarin het stuk werd gecomponeerd: de jaren ’60 – ’70, alles kon. En de bijzondere, charmante kenmerken van het werk van een autodidact op muziekgebied.

pvh

Het boek Eldorica geeft een toekomstvisie gebaseerd op de Club van Rome: in 1972 publiceerde die een eerste rapport Grenzen aan de Groei met een schets van de toekomst van onze planeet als we niet zouden ingrijpen. (Overigens heb ik daarmee gewerkt in mijn Bedrijfskundestudie, 1979. We mochten proberen de planeet bij te sturen door beleidsbesluiten; steeds een beslissing voor enkele jaren die dan in het computermodel werd ingevoerd.)  Jurriaan Andriessen besloot een nieuwe wereld naast de onze te creëren en daar wel een verstandig beleid te voeren: al die dingen te doen / na te laten die verstandig zijn om te overleven. Hij illustreerde die wereld met een groot aantal platen; op de beamer in het Stamhotel verscheen een aantal daarvan – en ze zijn prachtig! Hoe je een stad zou moeten bouwen en waar nodig uitbreiden die niet verloedert; hoe het vervoer eruit gaat zien; de energievoorziening; mogelijk vertrekken naar een andere planeet en daar een nieuwe wereld opzetten. Een paar voorbeelden:

energieeldorica  jur2

Het deed me enigszins denken aan het werk van de Gebroeders Das (Robbert Das en Rudolf Das,Haarlem, 23 januari 1929),  hoewel de stijl totaal anders is. Ook hier: doordenken van nieuwe concepten die wel degelijk realiseerbaar zouden moeten zijn. Er ging gedegen onderzoek aan vooraf. De Gebroeders Das zijn in de eerste plaats technisch tekenaar; sinds 1952 hebben zij een technisch illustratiebureau. Ook in hun werk is duurzaamheid inmiddels een hoofdthema.

gebr Das

Inmiddels zie je dat de ontwikkelingen wel degelijk die kant op gaan. Wat mij natuurlijk erg aanspreekt is de these in Eldorica over werktijden: vier uur per week! Vooral mogelijk omdat alle verspilling zoveel mogelijk wordt uitgebannen. Bijvoorbeeld: de glasbak is verspilling; de echt duurzame oplossing is statiegeld. Werkelijk circulaire economie – in 1990. Zie zijn originele tekst door op de website http://www.jurriaan-andriessen.nl/ te klikken op Eldorica en dan op vier uur per week. 

Het boek Eldorica is in 1990 uitgegeven bij Het Spectrum. En zoals toen bij kunstenaars gebruikelijk: de BKR (beeldende kunstenaarsregeling) vroeg om contraprestatie. Bijna alle originele gouaches zijn ingeleverd bij de gemeente Haarlem.

Elke ambtenaar kon in die tijd werken uit de Contraprestatie ‘lenen’ om het kantoor of andere werkplek op te sieren. Maar ja, na verloop van tijd waren de depots overvol, was het allang fijn als er nog iemand wat aan had, en werd niet meer bijgehouden waar al die werken zich bevonden. En zo’n kunstwerk verhuisde mee naar een volgende werkplek, en ging soms uiteindelijk bij het pensioen mee naar huis. Al die platen: ze zijn vast nog wel ergens, maar waar?

In de tweede aflevering van De IJzeren Eeuw (http://www.npogeschiedenis.nl/ijzereneeuw.html) speelde de weduwe Borski een hoofdrol: zij financierde de gedurfde kanalen en spoorwegen die Koning Willem I aanlegde. Ze overleed in 1846 en werd begraven in de Nieuwe Kerk. Op zoek naar haar graf. Eh.. waar ligt ze? Dat is onbekend! In 1959 werd de Nieuwe Kerk gerestaureerd, alle graven geruimd en een aantal zerken werd ad random teruggelegd; de administratie is ook verdwenen.

Het belang van registratie.. We doen het te veel, vinden we vaak. Vast wel. Maar de ideeën over wat je zou moeten vastleggen veranderen met de tijd. Of de registratie verdwijnt bij een Grote Opruiming. Kabels en leidingen. Daar is een systeem voor, dat niet goed wordt bijgehouden óf niet geraadpleegd, vandaar al die toestanden bij graafwerkzaamheden. Een jaar of wat geleden werd bij mij in de straat de riolering vervangen. Waar is de woningaansluiting? De mijne was duidelijk, die van de buren niet. Mijn buurvrouw vertelde dat haar zoon indertijd (6 jaar oud) heel goed had opgelet bij de vorige aanleg. Hij wist het zeker. Nou… laten we toch maar zo’n kijkapparaatje regelen. En ja hoor! Maarten had gelijk. Het geheugen slaat bijzondere dingen op.

Terug naar het verhaal van Jurriaan Andriessen, de aanleiding voor deze beschouwing.

Geweldig dat we in het Stamhotel uit de eerste hand mochten kennisnemen van het verhaal van Jurriaan Andriessen – en dat een groep mensen nu bezig is om dit werk opnieuw onder de aandacht te brengen.

Waar zouden die platen zijn?

Volgend jaar zal er een gestructureerde zoektocht komen, ter gelegenheid van de 25ste sterfdag van Jurriaan. Hopelijk komt er veel oorspronkelijk werk boven water, en zal de belangstelling zowel uit de kunstwereld als uit de kringen van futuristen en denkers over de circulaire economie groot zijn!

… zei mijn poolmaatje na een weekend @Stamhotel. Zij was er voor het eerst, bij een van die prachtige weekenden waarin je cultuur en natuur krijgt aangeboden maar vooral veel mensen ontmoet.

Die vrijdag haalde ik haar op in A., mooi op de route van mijn woonplaats naar het Stamhotel, deze keer weer lekker vertrouwd in het Parkhotel in Hierden. Zoals de flyer van het Stamhotel ook  meldt: Stamhotel is geen hotel, het is (virtueel) de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Maar Parkhotel Hierden  is wel een passende locatie.

Nou, dit weekend was het weer raak! Een  Stamhotel bevolkt door 60 mensen van allerlei achtergrond en met heel verschillende manieren om in het leven te staan. Er was een prachtig aanbod van activiteiten, zowel natuurwandelingen als voorstellingen, maar het belangrijkste element is toch altijd weer de ontmoeting. En die in onbevangenheid, zonder vooringenomenheid, zonder mensen af te schrijven. Mijn poolmaatje had pas kort geleden haar man verloren, dit was haar eerste solo uitstap. Dapper, en in de vele gesprekken vind je dan herkenning bij anderen die nog lijden aan recente pijnlijke ervaringen of die inmiddels goed hebben verwerkt, en je kunt  – als je oplet – uitproberen waar de grens ligt van het uiten van jouw verhaal. Soms slaat de weerstand toe in zo’n gesprek en dan is het goed dat je dat ook inziet. Zo is het Stamhotel een relatief veilige oefenplek.

Ook op de terugweg liftte ze met mij mee, en ik dronk nog een kopje thee bij haar thuis. In die nabespreking kwam zo’n duidelijk beeld op van: Als je geliefde er niet meer is, hoe ga je dan verder? Je moet opnieuw vormgeven aan je leven. Als je altijd al meer eigen even hebt gehad is dat nog  te doen, maar ..  Wat heeft ze dit weekend al veel stappen gezet en wat zijn er een hoop nieuwe openingen gecreëerd!

Nou ja,.   terug naar het Stamhotel. Het is een incidentele oploop van mensen die denken dat het leuk is, die het gaan ervaren, en mensen die wéten dat het goed is, en dus terugkomen. Hierboven beschreef ik even een individuele belevenis. Voor iedereen is er programma-aanbod, maar vooral ook het delen van ervaring, van elkaar leren is zo waardevol.

Het Stamhotel is een initiatief van Heleen Gans  en Onk Maas.. en zij hebben besloten ermee door te gaan, twee keer per jaar. Mooi! Ik verheug me erop!

Zie ook de facebookpg https://www.facebook.com/Stamhotel

… zo kondigde Heleen ons aan op het programma van het Open Podium in het https://www.facebook.com/Stamhotel

Ik voelde me voor het blok gezet, maar ook uitgedaagd.

In een vorige editie van het Stamhotel (15 maart – een half jaar geleden) had ik kennisgemaakt met de viool, in een workshop van  Spendor http://splendoramsterdam.com/, en speciaal voor de violensectie Marieke de Bruin. Daardoor heb ik besloten vioolles te nemen. Nu nam ik opnieuw deel aan een Stamhotel – weekend. Deze keer had ik de viool bij me omdat ik dit weekend nog wel even wou oefenen; maandag weer les…

Zal ik de vioolkoffer binnensneaken in het donker, of neem ik hem gewoon openlijk mee? Gekozen voor de laatste optie. “O, je hebt je viool bij je, wat leuk!”

Een zeer ervaren violiste reageert. Vorige keer besloten om m niet mee te nemen, maar nu hem ik m bij me!

Zij is overigens ook op andere terreinen actief: tai chi oefeningen in de morgen! En ik vind t ook leuk om Mendelssohn  te zingen in een gelegenheidscombi. Maar tussen de bedrijven door kunnen we even oefenen in haar hotelkamer. Ik heb mijn beginners-leerboek bij me, met eenvoudige maar toch leuke stukjes met een beginners- en een gevorderdenpartij. We spelen met plezier. En na wat duwen en trekken doen we dus mee aan het open podium.

Ik ben vol bewondering voor haar technisch kunnen, en zij zegt: Dat je daar zomaar gaat staan! Samen zijn we een fantastische act, vooral omdat het past in het verhaal van @Stamhotel. Want daar begon mijn vioolavontuur.

Maar ook omdat je een voorbeeld bent van: Doe het nou maar!

In het Stamhotel sta je kennelijk nooit voor gek.

… zo noemden we jaren geleden (met dank aan Julien Haffmans http://www.samenwerkingsvraagstukken.nl/JulienHaffmans/Welkom.html) in de Vrijplaats Lerende Samenleving het verschijnsel dat de vernieuwer gewaardeerd en geroemd wordt, maar niet of nauwelijks in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Het bijpassende beeld:

De sjamaan was in oude gemeenschappen een ziener, een bemiddelaar, een persoon die de belangrijke dingen begreep die de anderen niet konden vatten. Natuurlijk was de sjamaan een beetje vreemd, maar hij / zij werd gerespecteerd. Kreeg hier een hap eten, daar een slaapplaats. Leefde op vergelijkbaar welvaartsniveau met de gemeenschap.

De sjamaan van deze tijd: de kunstenaar, de ontwikkelaar, de ZZPer die een interessant verhaal kan vertellen.

Het verschijnsel is actueler dan ooit, lijkt het wel. De Belastingdienst opent de jacht op de “schijn-ZZPer”. Terwijl juist steeds meer misbruik wordt gemaakt van ZZPers. Tijd om het beeld te kantelen, de Sjamaan zichtbaar te maken en een voorzet te geven voor een nieuw project van Filia den Hollander, beeldend kunstenaar.

Alleen de echte toppers kunnen op of boven het gemiddeld welvaartsniveau leven, omdat ze commercieel genoeg zijn of omdat ze een organisatie hebben getroffen die hun talent en waarde erkent en bereid is ervoor te betalen. (Overigens brengt die laatste positie meestal met zich mee dat je vrijheid inlevert – ook moet bijdragen aan de productie, beperking in je vrijheid van meningsuiting, zorgen voor welgevallige resultaten van je onderzoek. En als je ergens in een organisatie als vernieuwer aan het pionieren bent en school maakt, zal waarschijnlijk je opvolger in het door jou gespreide bedje profiteren van de erkenning en de hogere functiewaardering..) Voor de anderen is het sappelen.

De laatste weken komen de voorbeelden weer voorbij, en ze leiden tot associaties met situaties die ik eerder meemaakte.

De meest recente: Een gewaardeerd en inmiddels erkend cymbalist, Vasile Nedea http://www.vasilenedea.com/nl/vasile-nedea.php kwam 25 jaar geleden uit Roemenië naar Nederland. Het is hier in elk geval beter in de zin dat hij waardering ontmoet voor zijn muziek, met de wortels in de oude volksmuziek maar ook “westerse” klassieke en moderne muziek, steeds weer creatief in uitvoering en samenspel. Wat een genot om naar hem te luisteren en te kijken! Hij was te gast in het Stamhotel https://www.facebook.com/Stamhotel. Daar gaf hij een workshop, speelde een wervelend concert met violiste Marieke de Bruijn en foot-percussionist Marije Nie

maar er was ook een, nog niet gepubliceerde, documentaire te zien over zijn leven en werk in Nederland. Opmerkelijke uitspraak van een concertbezoeker bij een zeer geslaagd concert in het Bimhuis, 2 uur ‘s nachts: En wat voor werk doe je dan overdag? Hij verdient de kost met optredens op straat, met lesgeven, met bruiloften en partijen en met echte concerten op een podium. Aan het eind van de documentaire loopt hij de rode trap af naar het podium van het Concertgebouw!

Filia den Hollander doet met haar project Faden 2.0 http://filiadenhollander.nl/faden-2-0/ onderzoek naar de mogelijkheid om kunst economisch te gelde te maken. De maatschappelijke eis, of stelling dat je kunst moet maken waar ook vraag naar is (lees: voor betaald wordt, zodat de kunstenaar “zijn eigen broek kan ophouden”) heeft zij onderdeel van haar kunstproject gemaakt, en wel zo dat het tevens een spiegel is: de deelnemer aan het project maakt “Fadenkunstwerken” en moet deze zelf verkopen. Ook dat is balanceren op het slappe koord, of op de rood-witte bakdraad. Hou je vast aan je principes en werk je met zakelijke afspraken, of buig je vèr mee met de omstandigheden? Stel je je ambities hoog (Over een jaar 1000 deelnemers, x Euro verdiend en tentoon in het Stedelijk) of ben je tevreden met een kleiner succes?

Wiskundige Ionica Smeets berekende wat het tarief moet zijn voor het houden van een lezing in Groningen (O, moeten we daarvoor betalen?) http://www.ionica.nl/over-fatsoenlijke-tarieven/ Het is toch goed voor je zichtbaarheid – als je gevraagd wordt ergens gratis of tegen reiskostenvergoeding en een boekenbon op te treden. Terwijl alle anderen (de cateraar, de zaalverhuurder, de techniek…. ) eraan verdienen. Aan de interessante inhoud die jij te bieden hebt.

Mijn nicht Inge Alsema, professioneel kunstenaar, die voor een wandschildering niet meer durfde te vragen dan het tarief van een huisschilder die alleen maar wit schildert – voor de uren dat ze staat te schilderen, (dus niet de ontwerptijd, het overleg met de opdrachtgever, de schetsen…) want anders haken de opdrachtgevers af. Laat ze dan behang nemen, was mijn eerste reactie; ze verdient dus, zoals zoveel kunstenaars, een aanvulling op haar boterham met cursus geven, maar soms ook met laaggeschoold productiewerk.

Margreeth Kloppenburg verzamelt verhalen over Bepalende Momenten; recent publiceerde ze een casus van een kleiner accountantskantoor dat wordt gevraagd om het tarief te verlagen; dat gaat enigszins in dezelfde richting. http://www.accountant.nl/readfile.aspx?ContentID=34556&ObjectID=316784&Type=1&File=0000041225_Wel%20of%20niet%20zakken%20met.pdf

Laura Babeliowsky (http://bouweenbloeiendbedrijf.nl/laurababeliowsky) verdient al jaren haar brood met dit probleem. Hoeveel mag je vragen voor je dienst? Zij helpt beginnende en ontevreden ondernemers om anders te gaan denken, hun aanbod slimmer te formuleren en met lef een goede prijs voor hun product te vragen. Ja, je moet dan ook wel wat aan je product veranderen, commerciëler gaan denken.

De klassieke topmusicus, die kan er toch van leven? Eh… de grote orkesten zijn bereid grote bedragen te betalen, maar… gefinancierd door… Juist!

En dan die prachtige film waarin Johan Cruijff en Rudi van Dantzig als “coaches” de overeenkomsten en de verschillen laten zien tussen de werelden van voetbal en ballet. De film zelf kon ik niet vinden, de leader is opgenomen in een commentariërende tekst van Liliane Waanders http://www.hanta.nl/hanta/2014/03/10/johan-cruijff-de-schijnbewegingen-van-een-engel/ en de laatste verwijzing naar deze film hoorde ik zaterdag 22 maart – met als onderwerp het schrijnende verschil in maatschappelijke positie tussen de topvoetballer en de top-balletdanser.

Wat is nou het antwoord? Ik weet het nog niet. Ik denk dat iedere ZZP-er in deze zijn / haar eigen keus moet maken:

* – Niet meer doen

*  – Omgaan met je grenzen: voor wie wil ik wèl voor laag tarief, wanneer zie ik zelf een optreden voornamelijk als acquisitie en/of als “leuk en leerzaam”?

* – ZZP LIBERATION DAY? Waarmee een kunstproject aan het ontstaan is om het verdriet van de Sjamaan zichtbaar te maken, en daarmee erkenning voor de waarde van kunst, cultuur, ontwikkeling.

Gratis bestaat niet

En ter illustratie, tevens uitsmijter, hieronder nog  de (door Adjiedj Bakas gevonden en op 6 april getwitterde)  briljante reactie van een muzikant:

gratis